DESIGNRPOJEKT 

Projektová a architektonická kancelář s 15 letou tradicí.

Převedeme vaše sny do reality.

Pozemní stavby

DESIGNPROJEKT

Dopravní stavby

DESIGNPROJEKT

Technické dozory stavebníka

DESIGNPROJEKT

Kopírovací a skenovací služby

DESIGNPROJEKT

Získejte nabídku pro váš projekt

Nejde jenom o PROJEKT

Vyhledat dobrého projektanta je stejně důležité jako najít dobrého doktora. Důvod je zcela prozaický, neboť projektant ovlivňuje svou profesí své stavby – díla, které ve většině případů platí někdo jiný např. stavebník, zadavatel, objednatel, investor apod. Máme za to, že dobrý projektant by se měl napojit na myšlení a celkové přemýšlení zadavatele pro daný plánovaný záměr, věnovat se jeho představám a korigovat tyto představy do reálné podoby, ovšem za předpokladu, že zamýšlený záměr má hlavu a patu. Je v naprosté gesci projektanta nabízet možnosti řešení, variabilitu, tak aby záměr byl architektonicky zajímavý, přitažlivý, působivý. Je tak podstatné a zcela nutné, aby došlo k symbióze mezi projektantem a zadavatelem stavby. Jedině tak mohou vzniknout působivé a zajímavé věci. Projektant má podstatný vliv na to, jak bude dílo vnímat člověk, potažmo veřejnost, je tedy důležité, aby se projektant věnoval jednak praktičnosti vnitřní dispozice (aby se člověk dobře cítil uvnitř budovy a byla mu svou dispozicí praktická pro účel, pro který bude zřízena), ale také přitažlivým působením fasád (aby stavba byla působivá z exteriéru). Jak poznat dobrého projektanta?…rozhodně podle referenčních staveb, které jsou jednak naprojektované, ale i postavené, zrealizované a podle délky praxe.

My nabízíme 15 let praxe v oboru a spoustou zrealizovaných menších i velkých staveb.

let projektování

Technický dozor stavebníka

Nabízíme také dozorování pozemních a dopravních staveb.

let v oboru

Vybrané reference

 

Pozemní stavby:

2017 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí – obnova domu č.p. 52

Předmětem projektové dokumentace je záchrana budovy č.p. 52 nazývaná jako Konojedský dům postavený v Benešově nad Ploučnicí na st.p.č. 12, který je bohatý na autentické renesanční, barokní, klasicistní a historizující architektonické a umělockořemeslné prvky. Konojedský dům je součást zámeckého komplexu SZ Benešov nad Ploučnicí, je národní kulturní památkou vedenou pod č.rejstříku 5-3570 ČP. 52, číslo ÚSKP 35081/5-3571.

2017 Venkovní třída pro lesní pedagogiku, Klášterec nad Ohří

2017 Rozšíření MŠ přístavbou k ZŠ a MŠ, Nové Sedlo

2017 Oprava fasády, železniční stanice Postoloprty – výpravní budova

2017 Stavba církevního multifunkčního objektu ul. Klostermannova, Žatec

 2017 Změna v užívání bytových jednotek na ordinace zubních lékařů, Žatec

 2017 Vybudování a vybavení městského archivu a vybudování a vybavení kuželny, Žatec

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a změnu v užívání stavby bývalých papíren v Žatci, resp. její spodní části. Stavba se nachází v centrální části Žatce v ul. Volyňských Čechů.

 2018 – Nástavba prvorepublikové vily, Královo Pole, Brno

 2018 – Multifunkční hřiště, street workout a agility – zadní vinohrady, Chomutov

 2018 – Stavební úpravy v bytovém domě č.p.42, Liběšice

 2018 – Stavba rodinného domu, Nové Sedlo

 2018 – Stavba výrobní haly, Počerady

 2018 – Stavební úpravy bytového domu v centru města, Postoloprty

 2018 – Vestavba osobního výtahu a hygienického zázemí v č.p. 52, Žatec

2018 – Stavební úpravy bytového domu, ul. Nerudovo nám. č.p.378, Žatec

 2019 – Stavební úpravy č.p. 172, 127 a stavební úpravy č.p. 129 a přístavba, Postoloprty (vyprojektování 15 bytů v centru města)

 2019 – Stavba rodinných domů, Žatec

 2020 – Stavba haly pro výrobu betonového zboží a administrativní budovy, Cítoliby

Průmyslová zóna

 2020 – Oprava obecního domu a revitalizace přilehlého parku, Dobroměřice

 2020 – Rekonstrukce kulturního domu, Havraň

 2020 – Rekonstrukce kulturního domu, Chožov

 2020 – Stavební úpravy spojené se změnou v užívání v bytovém domě č.p. 164, Tuchořice

 2020 – Oprava a stavební úpravy komunikace, Vykmanov

 2020 – Stavba multifunkčního církevního objektu v ul. Klostermanova, Žatec

 

Komunikace

2017 Cyklostezka Chomutov-Jirkov

Předmětem projektové dokumentace je stavba nové cyklostezky mezi Jirkovem a Chomutovem. Trasa cyklostezky je vedena v k.ú. Chomutov I a k.ú. Jirkov. Začátek cyklostezky je v ulici Osvobození v Jirkově, kde navazuje na stávající cyklostezku. Konec cyklostezky je projektován v ulici Jirkovská v Chomutově.

2017 Sídliště Severka, Chomutov – zpracování návrhu veřejných ploch 2017

2017 Sídliště Zadní Vinohrady, Chomutov – zpracování návrhu veřejných ploch 2017

2017 Rekonstrukce – 2018, lesní cesta v odd. 169 a 170, Kovářská

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávající lesní cesty v k.ú. Kovářská a k.ú. Černý Potok. Lesní cesta se nachází severovýchodně od obce Kovářská. Konec rekonstruované části lesní cesty se nachází zhruba ve vzdálenosti 800 m. Celková délka opravované části lesní cesty bude 2,577 km.

2017 Rekonstrukce – 2018, lesní cesta v odd. 118 a 119, Kryštofovy Hamry

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávající lesní cesty v k.ú. Kryštofovy Hamry. Lesní cesta se nachází severovýchodně od obce Kryštofovy Hamry. Konec rekonstruované části lesní cesty se nachází zhruba ve vzdálenosti 300 m. Celková délka rekonstruované části lesní cesty bude 1,800 km.

 2017 Rekonstrukce – 2018, lesní cesta v odd. 454, Místo

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávající lesní cesty v k.ú. Místo. Lesní cesta se nachází jihozápadně od obce Místo. Začátek rekonstruované části lesní cesty se nachází zhruba ve vzdálenosti 600 m. Celková délka rekonstruované části lesní cesty bude 1,330 km.

 2017 Oprava chodníku v Nečichách

2017 Stavba cyklostezky Vroutek – Podbořany

Projektová dokumentace řeší výstavbu nové obousměrné cyklostezky a parkoviště mezi městy Vroutek a Podbořany. Cyklostezka bude vedena v přilehlých pozemcích podél silnice č. II/226, parkoviště bude vybudováno u hřbitova ve Vroutku. Délka cyklostezky je cca 2,90 km.

 2018 – Rekonstrukce cyklostezky kolem zooparku, Chomutov

2018 – Modernizace dopravního hřiště, Chomutov

2018 – Oprava lesní cesty, Hlavová, Černý Potok

2018 – Oprava lesní cesty, Výslunská – Suniperk

 2018 -Oprava Bedenské cesty, Mníšek v Krušných horách

2018 – Oprava chodníků v ulici Karlovarská, Vidhostická a Kryrská, Vroutek

2018 – Oprava komunikace v ulici Sadová, Vroutek

 2019 – Stavba infrastruktury pro 32 rodinných domů v lokalitě u Hrušky, Žatec – Bezděkov

 2019 – Oprava chodníků v ulici Arbesova, Chomutov

 2019 – Rekonstrukce chodníků na sídlišti Písečná, Chomutov – I. Etapa

 2019 – Oprava chodníků v ulici Přemyslovců, Louny

 2019 – Revitalizace sídliště a oprava přilehlé účelové komunikace, Vroutek

 2020 – Oprava místní komunikace a chodníků, Blatno u Jesenice

 2020 – Stavba účelové komunikace, Tuchořice

2020 – Stavba chodníku v Nádražní, Vroutek

2020 – Oprava místní komunikace v ul. Pod Hájem, Vroutek

2020 – Stavba parkoviště v ul. Kostelní, Vroutek

2020 – Stavba komunikace v ul. Vidhostická, Vroutek

Kontaktní formulář

6 + 5 =

DESIGN PROJEKT s.r.o., Adolfa Heyduka 1114, 438 01 Žatec

+420 732 912 301

b.sedlacek@designprojekt.cz

Ing. Břetislav Sedláček
projektant pozemních staveb, jednatel společnosti

Daniel Nociar
projektant dopravních staveb

Ing. arch. Tereza Hortová
architekt, projektant pozemních staveb

Ing. arch. Lucie Hantáková
architekt, projektant pozemních staveb

Ing. Pavel Antoš
inženýring